Wiadomości Handlowe: Dobre pomysły na trudniejsze czasy?

2012-06-17

W niełatwych dla handlu tradycyjnego czasach cenne są wszelkie działania wspierające procesy integracyjne rozproszonego detalu. I wcale nie muszą to być jednolite sieci handlowe. Na rynku nie brakuje przedsięwzięć działających na zasadzie stowarzyszeń, które dla realizacji konkretnych celów aktywizują producentów oraz sklepy różnych szyldów i formatów.

Czytaj więcej na http://wiadomoscihandlowe.pl/content/view/25598/243/