Jak zostać członkiem?

Jak zostać członkiem?

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia Handlowców Ziemi Opolskiej należy wypełnić deklarację członkowską i dostarczyć do biura SHZO (mailem, faxem lub osobiście).

Kandydatury na nowych członków rozpatrywane są raz w miesiącu przez Zarząd Stowarzyszenia.

Deklaracja członkowska dostępna jest poniżej w pliku do pobrania.

Nasi wybrani producenci