O nas

Cel statutowy SHZO

…podejmowanie inicjatyw w interesie reprezentowanych
przez członków Stowarzyszenia firm, mających na celu
ułatwienie ich działalności i rozwoju…

Nasz historia

 • IV 2005r. Pan Roman Kozieł, dyrektor Hurtowni Agra w Opolu przedstawił swoim partnerom handlowym pomysł założenia stowarzyszenia kupców, celem utworzenia grupy zakupowej
 • 31 V 2005r. Sąd w Opolu rejestruje Stowarzyszenie Handlowców Ziemi Opolskiej
 • XII 2005r.członkami Stowarzyszenia było 106 osób fizycznych reprezentujących 269 sklepów
 • 18 I 2006r. Stowarzyszenie przyjęło nazwę „Unia” i oznakowanie sklepów w kolorach żółto niebieskich
 • VI 2006r. uruchomienie programu – Skarbonka Konsumenta
 • X 2006r. pierwsza Biesiada dla 600 osób w hali „Okrąglak”
 • Od 2006r. przejęcie organizacji Opolskich Targów Konsumpcyjnych od hurtowni Agra

Programy i projekty SHZO

Gazetka promocyjna
 • przeznaczona dla grupy zakupowej SHZO
 • ukazuje się co miesiąc w nakładzie 1 100 egzemplarzy
 • dystrybutorzy SHZO prezentują najlepsze swoje oferty handlowe
 • zawiera ważne komunikaty oraz bieżące informacje SHZO
Skarbonka konsumenta
 • program skierowany bezpośrednio do klienta sklepu 
 • sklep otrzymuje od dystrybutora SHZO znaczki „świnki” za obrót
 • konsument w sklepie otrzymuje za określoną wartość zakupu znaczki „świnki”
 • klient za uzbierane „świnki” otrzymuje wybraną przez siebie nagrodę z katalogu.
 • w programie uczestniczy około 300 sklepów będącymi członkami Stowarzyszenia.
 • Stowarzyszenie wydało ponad 4 miliony „świnek” i ponad 22 tysiące nagród rzeczowych dla klientów.
Słoneczne wakacje
 • program lojalnościowy skierowany do właścicieli sklepów
 • za dokonane zakupy u dystrybutorów SHZO sklep otrzymuje punkty
 • w roku 2012 wyjechało blisko 190 osób do Turcji, Chorwacji i Lwowa
 • łącznie od początku programu w wyjazdach uczestniczyło 800 osób
 • uczestnikami wycieczek są najlepsi klienci Opolszczyzny
 • program prowadzony jest od 2007 roku
Opolskie Targi Konsumpcyjne
 • organizowane są corocznie wiosną i jesienią w hali „Okrąglak” w Opolu
 • na 120 stoiskach prezentuje się 180 wystawców (dystrybutorów SHZO i ich producentów)
 • podczas trwania targów odwiedza cyklicznie ponad 400 podmiotów gospodarczych
 • wiosną 2013r.  zorganizowane zostały po raz 24-ty
Stowarzyszenie Kucharzy Regionu Opolskiego
 • podczas pierwszych targów gastronomicznych „Opolgastro” organizowanych przez SHZO, zawiązał się komitet organizacyjny w skład którego wchodzili kucharze Opolszczyzny
 • efektem tego spotkania, pod patronatem i przy wkładzie organizacyjnym SHZO zarejestrowano „Stowarzyszenie Kucharzy Regionu Opolskiego”
 • celem stowarzyszenia SKRO jest wspieranie opolskiej gastronomii, rozwój sztuki kulinarnej, szkolenie młodych adeptów kucharskich, jak również promowanie kuchni, przepisów i wyrobów regionalnych Opolszczyzny.

Jak zostać członkiem?

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia Handlowców Ziemi Opolskiej należy wypełnić deklarację członkowską i dostarczyć do biura SHZO (mailem, faxem lub osobiście).

Kandydatury na nowych członków rozpatrywane są raz w miesiącu przez Zarząd Stowarzyszenia.

Deklaracja członkowska dostępna jest poniżej w pliku do pobrania.

Dystrybutorzy